En

Новини

Ново в хотел Шато Монтан. Зарядна станция WALLBOX.

С грижа за нашите клиенти поставихме WallBox зарядна станция за електромобили.

„ЛЕСО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв

На 14.10.2021 г. „ЛЕСО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.089-1897-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване н...

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.