En

Новини

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.

                               

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): “ЛЕСО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ” ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 6986,96 лв.
 
Начало: 22.01.2021г.
Край: 22.04.2021г.